Nieprzypisane

NOWY OGÓLNIAK SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ ŚRODOWISKU

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona środowiska.

Człowiek,żyjący początkowo w symbiozie z przyrodą wraz z rozwojem nauki i techniki zaczął ją przekształcać.

Smog, efekt cieplarniany, ekstremalne zjawiska pogodowe powodują, że  aktualnie narasta konieczność przewartościowania postaw człowieka względem przyrody.cy początkowo w symbiozie z przyrodą wraz z rozwojem nauki i techniki zaczął ją przekształcać.

Uczniowie „Nowego Ogólniaka” postawy proekologiczne kształtują poprzez: udział w konkursach, projektach, wystawach, zbiórkę baterii i makulatury, happeningi, prelekcje, spotkania z uczniami różnych szczebli.

Bardzo ciekawy projekt przeprowadzili uczniowie liceum dotyczący inwentaryzacji bocianów w powiecie piskim. Wczesną wiosną lokalizowali i zaznaczali na mapie powiatu piskiego bocianie gniazda, Następnie obserwowali i udokumentowali termin przylotu bocianów do „swoich” gniazd. Cały projekt zakończył się stworzeniem wystawy fotograficznej, która zagościła w Muzeum Przyrodniczym Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni.

Czytaj więcej...

Artystyczna podróż…

 

Uczniowie grupy plastycznej  obejrzeli sztukę w teatrze  im. Stefana Jaracza w Olsztynie pt. „Jeremi się ogarnia. LOL „

Po spektaklu Artystyczna podróż…

Uczniowie grupy plastycznej  obejrzeli sztukę w teatrze  im. Stefana Jaracza w Olsztynie pt. „Jeremi się ogarnia. LOL „

Po spektaklu przenieśli się do budynku Wydziału Sztuki UWM, gdzie uczestniczyli w warsztatach z malarstwa.przenieśli się do budynku Wydziału Sztuki UWM, gdzie uczestniczyli w warsztatach z malarstwa.

Klauzula informacyjna

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Zespół Szkół Nr 1 w Piszu

ul. Młodzieżowa 26 ,

12-200 Pisz,

tel. 087 423 21 43

 

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykłady z cyklu: Wypożycz sobie naukowca

       19.11.2018 odbyły  się w naszej szkole wykłady z cyklu 

Wypożycz sobie naukowca  prowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Odbyły się następujące wykłady:
Reakcje zwierząt na  temperaturę otoczenia - dr hab. Beata Kurowicka
Czy grzyby potrzebne są roślinom? - rzecz o mikoryzie - dr Grzegorz Fiedorowicz
Autostopem przez świat czyli wędrówki roślin - dr Grzegorz Fiedorowicz

W wykładach tych wzięły udział klasy: Ib LO i IIb LO oraz IIIb i III c gimnazjum. Wykłady z cyklu Wypożycz sobie naukowca odbywają się w naszej szkole co roku i zawsze  cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.

100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

9 listopada obchodziliśmy w szkole kolejny dzień obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszystkie klasy uczestniczyły w programie artystycznym, pisały ,, Wielki test na 100- lecie niepodległości", wzięły udział w kampanii # kiedymyżyjemy. O 11.11 na placu przed szkołą zaśpiewaliśmy hymn #rekordlaniepodległej. Odsłonięta została tablica przy dębie pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego- dąb został posadzony przez ucznia Samorządowego Gimnazjum Publicznego Adama Bednarskiego. Tablicę odsłoniły dyrektor szkoły Małgorzata Oświęcimko i przewodnicząca samorządu szkolnego Wiktoria Kutyłowska. Na tablicy znalazło się logo ,, niepodległa" co oznacza, że uzyskaliśmy zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA , której udzielił nam minister Jarosław Sellin. Nasza uroczystość została wpisana na listę ogólopolskich obchodów święta. Gdy zwiędną wieńce, wypalą się znicze, wyrzucone zostaną dekoracje i zatrą się wspomnienia ,dąb i tablica pozostaną jedynym trwałym w Piszu śladem obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości. A przy dębie miejmy nadzieję będą spotykać się kolejne pokolenia i obchodzić kolejne setne rocznice. Dziękujemy wszystkim za udział w obchodach i wielkie zaangażowanie. Jesteśmy dumni z postawy uczniów Nowego Ogólniaka i powiatowego gimnazjum- ostatniego rocznika.

Festiwal Nauki w MikołajkachW dniu 05.10.2018r uczniowie klasy IIb LO i IIIb LO oraz IIIc gimnazjum uczestniczyli w prelekcjach i zajęciach zorganizowanych podczas Festiwalu Nauki w Stacji Badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach.
Najpierw uczniowie wzięli udział w  zajęciach dotyczących obserwacji glonów i zooplanktonu strefy pelagicznej jeziora i ich oznaczania. Młodzież wykazała się dużą spostrzegawczością i wnikliwością , gdyż uczniowie potrafili oznaczyć ponad 20 gatunków glonów, orzęsków, wrotków i skorupiaków. Prowadzący byli pod wielkim wrażeniem inteligencji naszych uczniów. Następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących rozpoznawania i oznaczania skał.
Następnie uczniowie uczestniczyli w serii wykładów: O sowach słów kilka..., Antarktyda, oraz Ważki i ćmy. wykłady były bardzo interesujące, prowadzący omawiali zagadnienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Ostatnim punktem Festiwalu był udział uczniów w zajęciach :Tropy i ślady zwierząt prowadzonych przez pracownika Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie wysłuchali najpierw wykładu, a następnie w grupach oznaczali poszczególne tropy zwierząt.
Wszystkie zajęcia zorganizowane w ramach Festiwalu Nauki cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

Zadania pedagoga szkolnego:

Zwróć się do pedagoga szkolnego jeżeli:

  • Znalazłeś się w trudnej sytuacji, nie wiesz jak sobie z nią poradzić
  • Nie potrafisz się porozumieć z rodzicami, nauczycielami lub rówieśnikami
  • Nie wiesz jak efektywnie się uczyć
  • Masz problemy emocjonalne
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
  • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

Zadania pedagoga szkolnego:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3)   udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)   rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szkoła

Współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

Wydział Biologii i Biotechnologii

logo wbib2

Wydział Nauk Ekonomicznych

<=Relacja z podpisania porozumienia

uwm

Wydział  Matematyki i Informatyki

wmil logo


wmil strefa


kiedymyyjemy180x120

100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla


ankieta


logo small


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small