WARSZTATY BRIT UP

 

     W dniu 17.06.2016 r. 25 osobowa grupa uczniów naszej szkoły ( gimnazjum i liceum) uczestniczyła w interaktywnych warsztatach językowo- kulturowych organizowanych w British Council w Warszawie, prowadzonych przez ekspertów.

     Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa przystąpiła do komputerowego testu z języka angielskiego „ Aptis for Teens” przygotowany przez British Council z myślą o młodzieży w wieku 13 – 18 lat zapewniający szybką i wiarygodną ocenę umiejętności i znajomości stosowania struktur leksykalno- gramatycznych, rozumienie tekstu pisanego i słuchanego. Wyniki były dostępne zaraz po teście. Każdy uczeń otrzymał certyficat – oficjalny raport British Council z opisem obecnego poziomu znajomości w celu oceny postępów w nauce a także zidentyfikowania mocnych i słabych stron. Należy przyznać, że wyniki większości uczniów były wysoce zadawalające.

 

       Druga grupa w tym czasie aktywnie uczestniczyła w warsztatach językowo- kulturowych prowadzonych po angielsku „ Shakespeare lives” – czyli odkrywanie Szekspira po angielsku. Aktywny kontakt z żywym językiem angielskim, kulturą brytyjską jest doskonałą motywacją do zdobywania i poszerzania dalszych umiejętności językowych. Podczas warsztatów uczniowie wykazali się niesamowitą umiejętnością i kreatywnością w tworzeniu i prezentowaniu dramatu „Romeo i Julia” w czasach współczesnych. To pozwoliło uczniom również odkryć, jak często mówią Szekspirem, nawet o tym nie wiedząc.

Szkoła

synergia on


100 lat

konkurs plastyczny


ankieta

logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small