XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca Aleksandra Kłok i Igor Żarnowski z klasy drugiej II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Igor pełnił funkcję Marszałka Sejmu. Udział w obradach był nagrodą za zrealizowany projekt. Igor spotkał się z marszałkiem sejmu Markiem Kuchcińskim, minister edukacji narodowej Anną Zalewską i rzecznikiem praw dziecka Markiem Michalakiem. Zapowiadał wystąpienia , prowadził głosowania i zakończył obrady sejmu.

Szkoła

synergia on


100 lat

konkurs plastyczny


ankieta

logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small