35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia jak co roku obchodziliśmy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Uczniowie naszej szkoły wysłuchali audycji, która składała się z wierszy powstałych pod wpływem wydarzeń stanu wojennego ( poezja Anny Kamieńskiej, Jarosława Marka Rymkiewicza i Tomasza Jastruna). Wiersze recytowali uczniowie klas IIIA i IIA LO. Tydzień przed rocznicą uczniowie mogli zapoznać się z okolicznościową wystawą. Tego dnia rozdawaliśmy też uczniom naklejki przypominające o akcji „Zapal światło wolności”- organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Uczniowie mogli uwiecznić na fotografii „upamiętnienie ofiar stanu wojennego” i wziąć udział w szkolnym konkursie fotograficznym

Za najciekawsze uznano zdjęcie Aleksandry Drężek z klasy IIIB LO. Uczniowie klasy IIIB zrealizowali projekt „Płomienie pamięci” celem tego projektu było stworzenie wspólnego zdjęcia jako formy pamięci o stanie wojennym. Kolejnym etapem naszych działań jest udział w fotograficznym konkursie ogólnopolskim organizowanym przez IPN.

W tym roku klasa IIB liceum spotkała się a panem Wiesławem Pietraszewskim, mieszkańcem Pisza internowanym w stanie wojennym. Było to dla uczniów szczególnie cenne spotkanie ze świadkiem historii.

Elżbieta Chrostowska, Zofia Filipkowska

Szkoła

synergia on


100 lat

konkurs plastyczny


ankieta

logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small