Pamięci kapitana Józefa Machlejda

Pamięci kapitana Józefa Machlejda, więźnia Starobielska zamordowanego przez Rosjan strzałem  tył głowy  w Charkowie w 1940 roku, społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu poświęciła Dąb Pamięci i pamiątkową tablicę .

Odsłonięcie tablicy i  symboliczne posadzenie dębu  odbyły się 28 kwietnia 2017 roku.

Józef Karol Gustaw Machlejd –

syn Artura i Wandy Machlejdów, urodził się 28 kwietnia 1902 roku w Warszawie.

Rodzina miała szkockie pochodzenie.  Machlejdowie wywodzili się z klanu MacLeod.

 Uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. Mikołaja Reja. Studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów był członkiem korporacji studenckiej Welecja. Był przyrodnikiem, przedsiębiorcą, dyrektorem i współwłaścicielem Zakładu Ogrodniczego  Ulrichów w Warszawie. Był także członkiem Towarzystwa Warszawskiego Ogrodniczego. Napisał dwie ksiązki ; „ Pięćdziesięciolecie Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego”  wydana w 1934 roku  i „ Sprzedaż kwiatów u nas  i za granicą”  wydana w roku 1938.

Brał udział w wojnie polsko- bolszewickiej, służył w batalionie przeciwlotniczym.

W 1926 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii. W 1931 i 1934 roku  odbył ćwiczenia w I Pułku  Artylerii Przeciwlotniczej. W czasie kampanii wrześniowej służył w I Pułku Artylerii Przeciwlotniczej .8 września wraz z pułkiem opuścił Warszawę.

 Wzięty do niewoli  sowieckiej 19 września 1939 roku trafił do Starobielska. Ze Starobielska Józef i jego brat Jerzy wysłali szereg kart do rodziny. Na kartce pisanej ołówkiem, wysłanej 1 listopada 1939 roku Józef Machlejd wymienił  kolegów, którzy znaleźli się z nim również w Starobielsku; dr Levittoux, Heinze, Młynarski, Różycki, Kobierzycki. Ostatnią wiadomością od braci był telegram wysłany w okresie Świąt Wielkanocnych.  Karta od żony Niny,  ze stemplem urzędu w Moskwie z 28 kwietnia 1940 roku została zwrócona adresatce. Wiosną 1940 roku Józef Machlejd został rozstrzelany przez NKWD w Charkowie i pochowany na cmentarzu w Piatichatkach. Józef Czapski w książce „ Na nieludzkiej ziemi” pisał ,że bracia Machlejdowie  nie zostali zamordowani razem. Jak pisze Czapski „wywożąc rozdzielono braci Machlejdów, mimo błagań z ich strony by jechać razem”.

Wanda Symonowicz, córka Józefa we wspomnieniach swoich napisała „Tak więc nie pozwolono obu braciom, bardzo się wzajemnie przez całe życie kochającym, nawet razem zginąć, tylko każdy był zamordowany osobno”.

Grób symboliczny braci znajduje się na cmentarzu ewangelicko- augsburskim w Warszawie.  W kaplicy katyńskiej  katedry  polowej Wojska Polskiego w Warszawie została też umieszczona tablica  pamiątkowa.

W 2007 roku minister obrony narodowej Aleksander Szczygło awansował go do stopnia kapitana. Cześć jego pamięci !

              Kapitan Józef Machlejd był mężem Niny. Miał dwie córki. Urodzona w 1927 roku Wanda Machlejd, później Symonowicz,  walczyła w powstaniu warszawskim w Batalionie Piorun. Wanda zmarła w 1994 roku.

Młodsza córka, Elżbieta z Machlejdów Kollat urodzona w 1938 roku, została dziennikarką i pracowała w Polskim Radiu . Zmarła  w 2009 roku. Obie córki nie  miały dzieci. 

Szkoła

synergia on


100 lat

konkurs plastyczny


ankieta

logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small