Informacja o programie

"Dzień przedsiębiorczości" jest ogólnopolskim programem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych a organizowany za pośrednictwem Internetu przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.

Inicjatywa od samego początku znalazła uznanie w osobach następujących po sobie Prezydentów RP, którzy obejmowali ten projekt swoim patronatem. I tak jest do dziś.

"Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

- odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,

- zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

- pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

- doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

- zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów naszego Liceum do włączenia się w zorganizowanie tego dnia na terenie zakładów pracy, w których są zatrudnieni lub prowadzą własne przedsiębiorstwa. To dzięki Państwa pomocy i wyrozumiałości młodzi ludzie będą mogli zweryfikować informacje o pracy na wymarzonym stanowisku. Zdobędą również wiedzę o tym, jakich kompetencji i wiadomości oczekuje się od kandydatów w danym zawodzie.

Więcej informacji na temat idei „Dnia Przedsiębiorczości” na stronie internetowej Młodzieżowej Fundacji Przedsiębiorczości www.junior.org.pl

Ewa Tutas

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

i szkolny koordynator „Dnia Przedsiębiorczości” w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu

Szkoła

synergia on


100 lat

konkurs plastyczny


ankieta

logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small