Aktualności

Tegoroczna edycja odbędzie się już 2 kwietnia.

Ruciane Nida, 19.04.2013

Sprawozdanie z uczestnictwa w X edycji programu „Dzień Przedsiębiorczości”

  1. Temat: Uczestnictwo w programie „Dzień Przedsiębiorczości” 17.04.2013         
  2. Termin projektu: 17.04.2013
  3. Uczestnicy:
    1. Mikołaj Kuliś

2. Dawid Murach

3. Opiekun wolontariusz – inż. Grzegorz Kuliś

  1. Przebieg programu:

Dzień Przedsiębiorczości rozpoczął się dn. 17.04.2013 o godz. 9.30 wraz z stawieniem

się uczestników w wyznaczonym wcześniej miejscu. Po krótkim wywiadzie, udaliśmy się do miejscowości Wejsuny, gdzie rozpoczęliśmy naszą pracę. Naszym celem był podział działki gminnej pod sprzedaż dla prywatnych przedsiębiorców. Pracowaliśmy na określonych stanowiskach: inż. Grzegorz Kuliś – geodeta, Mikołaj Kuliś – asystent geodety, Dawid Murach – pomiarowy. Zadanie polegało na znalezieniu kilku kamieni granicznych, a także na założeniu stanowiska pomiarowego w postaci punktu wciętego oraz drugiego punktu pomiarowego, tzw. „bagnetu”. Po odnalezieniu kamieni granicznych dokonano pomiaru kontrolnego. Nasze zlecenie zostało zrealizowane w bardzo szybkim tempie i już o godz. 14 byliśmy z powrotem w samochodzie, jadąc na zasłużony odpoczynek.

                Dużym zaskoczeniem była dla nas zaawansowana obsługa urządzeń pomiarowych, a także rozmiar terenu na jakim pracowaliśmy. Ogromną trudnością okazała się dokładność, z jaką trzeba było wykonać nawet najmniejszy pomiar oraz cała procedura podziału działki. Jestem przekonany, że nikt bez uprzedniego przygotowania nie mógłby się za to zabrać i sprawia to trudność nawet doświadczonym geodetom. Uważam, że ten projekt bardzo przybliżył mi obraz pracy, który niejednokrotnie młodzi ludzie kreują w zupełności sprzeczny z rzeczywistością. Dał mi on wiele do myślenia i na pewno będę go bardzo mile wspominał w przyszłości. Sądzę, że tego typu programy odgrywają ogromną rolę w uświadamianiu młodzieży odnośnie realiów pracy i są one niezmiernie potrzebne.

                                                                                                                             Sporządził:

                                                                                                                          Mikołaj Kuliś

Szkoła

synergia on


100 lat

konkurs plastyczny


ankieta

logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small