Nieprzypisane

Festiwal Nauki w MikołajkachW dniu 05.10.2018r uczniowie klasy IIb LO i IIIb LO oraz IIIc gimnazjum uczestniczyli w prelekcjach i zajęciach zorganizowanych podczas Festiwalu Nauki w Stacji Badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach.
Najpierw uczniowie wzięli udział w  zajęciach dotyczących obserwacji glonów i zooplanktonu strefy pelagicznej jeziora i ich oznaczania. Młodzież wykazała się dużą spostrzegawczością i wnikliwością , gdyż uczniowie potrafili oznaczyć ponad 20 gatunków glonów, orzęsków, wrotków i skorupiaków. Prowadzący byli pod wielkim wrażeniem inteligencji naszych uczniów. Następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących rozpoznawania i oznaczania skał.
Następnie uczniowie uczestniczyli w serii wykładów: O sowach słów kilka..., Antarktyda, oraz Ważki i ćmy. wykłady były bardzo interesujące, prowadzący omawiali zagadnienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Ostatnim punktem Festiwalu był udział uczniów w zajęciach :Tropy i ślady zwierząt prowadzonych przez pracownika Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie wysłuchali najpierw wykładu, a następnie w grupach oznaczali poszczególne tropy zwierząt.
Wszystkie zajęcia zorganizowane w ramach Festiwalu Nauki cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

Zadania pedagoga szkolnego:

Zwróć się do pedagoga szkolnego jeżeli:

  • Znalazłeś się w trudnej sytuacji, nie wiesz jak sobie z nią poradzić
  • Nie potrafisz się porozumieć z rodzicami, nauczycielami lub rówieśnikami
  • Nie wiesz jak efektywnie się uczyć
  • Masz problemy emocjonalne
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
  • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

Zadania pedagoga szkolnego:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3)   udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)   rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wyniki konkursu „Czyste niebo nad nami to oddech nadziei”

Jury w składzie: Jan Alicki- przewodniczący, Dorota Wlazłowska, Aneta Ramotowska, Krystyna Piaskowska i Alina Skrodzka w dniu 15 czerwca 2018 r. wyłoniło zwycięzców Konkursu:

Grupa – klasy I-III

I miejsce Alicja Oleksiak, ucz. klasy III, SP w Liskach

II miejsce Julia Trzcinka, ucz. klasy III, OSM I stopnia w Piszu

III miejsce Maria Paprota, ucz. klasy II, SP w Snopkach

Grupa- klasy IV- VII

I miejsce- Aleksandra Nikonowicz, ucz. klasy VI, SP nr 1 w Piszu

II miejsce- Kryspin Kutyłowski, ucz. klasy IV, SP w Trzonkach

III miejsce- Patrycja Ożarowska, ucz. klasy VII, ZSP nr 1 w Piszu

                   Zuzanna Zarzecka, ucz. klasy VI, SP w Drygałach

                  

Wyróżnienia: Agata Sawicka, ucz. klasy IV SP nr 1 w Rucianem Nidzie

Oliwia Kozioł, ucz. klasy IV, SP nr 1 w Rucianem Nidzie

 

Grupa- klasy II-III gimnazjum

I miejsce- Sylwia Szczęsna, ucz. klasy III, SP w Drygałach

II miejsce- Wojciech Brzostek, ucz. klasy III, ZSP w Dąbrówce

III miejsce- Julia Narewska, ucz. klasy II, SP w Drygałach

Wyróżnienia

Iga Sztejna- ucz. klasy II, SP w Drygałach

Weronika Kuźmicka , ucz. klasy II, ZSP w Dąbrówce

Grupa- klasy szkół ponadpodstawowych

I miejsce- Wiktoria Kutyłowska, ucz. kl. I, ZS Nr 1 w Piszu

II miejsce- Aleksandra Pomichowska, ucz. klasy I, ZSK w Piszu

III miejsce- Sandra Murawska, ucz. klasy I, ZSK w Piszu

Wycieczka szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec”

 

23 maja uczniowie klasy IB i IIB udali się na wycieczkę do Warszawy. Odwiedziliśmy oddziały Muzeum Niepodległości – Muzeum Więzienia Pawiak i Mauzoleum Walki i Męczeństwa ( dawna katownia Gestapo na Szucha). Złożyliśmy też hołd Zośce, Alkowi i Rudemu i powstańcom warszawskim zapalając znicze na Powązkach.

TERENOWA GRA EDUKACYJNA „Drużyna narodowa”

 

Obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zakończyliśmy w roku szkolnym 2017/2018 grą terenową. 10 drużyn z klas trzecich gimnazjum zmagało się 13 czerwca z 10 etapami gry. Zadania dotyczące historii, ustroju, słynnych Polaków, języka polskiego i kultury polskiej przygotowali uczniowie klas pierwszych liceum. Zwycięzcami została drużyna uczennic klasy 3b w składzie Aleksandra Gierad, Kinga Tomasiewicz, Natalia Jasionowska. Konkurs zorganizowała Elżbieta Chrostowska z pomocą nauczycielek Zofii Filipkowskiej i Grażyny Kołodziej.

Konkurs matematyczno- historyczny

 

Co matematyka ma wspólnego w historią? Zmagania dotyczące wiedzy z tych obu dziedzin były przedmiotem konkursu w 2 semestrze zorganizowanego przez Macieja Bzurę – nauczyciela matematyki. Konsultacji historycznych udzielała Elzbieta Chrostowska. Zadania prezentowane były na szkolnym Facebooku. W 3 etapach konkursu uczestniczył i wykazał się największą wiedzą Konrad Tarasiewicz z klasy 1a liceum.

Szkoła

Współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

Wydział Biologii i Biotechnologii

logo wbib2

Wydział Nauk Ekonomicznych

<=Relacja z podpisania porozumienia

uwm

Wydział  Matematyki i Informatyki

wmil logo


wmil strefa


kiedymyyjemy180x120

100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla


ankieta


logo small


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small