Nieprzypisane

Wyniki konkursu „Czyste niebo nad nami to oddech nadziei”

Jury w składzie: Jan Alicki- przewodniczący, Dorota Wlazłowska, Aneta Ramotowska, Krystyna Piaskowska i Alina Skrodzka w dniu 15 czerwca 2018 r. wyłoniło zwycięzców Konkursu:

Grupa – klasy I-III

I miejsce Alicja Oleksiak, ucz. klasy III, SP w Liskach

II miejsce Julia Trzcinka, ucz. klasy III, OSM I stopnia w Piszu

III miejsce Maria Paprota, ucz. klasy II, SP w Snopkach

Grupa- klasy IV- VII

I miejsce- Aleksandra Nikonowicz, ucz. klasy VI, SP nr 1 w Piszu

II miejsce- Kryspin Kutyłowski, ucz. klasy IV, SP w Trzonkach

III miejsce- Patrycja Ożarowska, ucz. klasy VII, ZSP nr 1 w Piszu

                   Zuzanna Zarzecka, ucz. klasy VI, SP w Drygałach

                  

Wyróżnienia: Agata Sawicka, ucz. klasy IV SP nr 1 w Rucianem Nidzie

Oliwia Kozioł, ucz. klasy IV, SP nr 1 w Rucianem Nidzie

 

Grupa- klasy II-III gimnazjum

I miejsce- Sylwia Szczęsna, ucz. klasy III, SP w Drygałach

II miejsce- Wojciech Brzostek, ucz. klasy III, ZSP w Dąbrówce

III miejsce- Julia Narewska, ucz. klasy II, SP w Drygałach

Wyróżnienia

Iga Sztejna- ucz. klasy II, SP w Drygałach

Weronika Kuźmicka , ucz. klasy II, ZSP w Dąbrówce

Grupa- klasy szkół ponadpodstawowych

I miejsce- Wiktoria Kutyłowska, ucz. kl. I, ZS Nr 1 w Piszu

II miejsce- Aleksandra Pomichowska, ucz. klasy I, ZSK w Piszu

III miejsce- Sandra Murawska, ucz. klasy I, ZSK w Piszu

Wycieczka szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec”

 

23 maja uczniowie klasy IB i IIB udali się na wycieczkę do Warszawy. Odwiedziliśmy oddziały Muzeum Niepodległości – Muzeum Więzienia Pawiak i Mauzoleum Walki i Męczeństwa ( dawna katownia Gestapo na Szucha). Złożyliśmy też hołd Zośce, Alkowi i Rudemu i powstańcom warszawskim zapalając znicze na Powązkach.

TERENOWA GRA EDUKACYJNA „Drużyna narodowa”

 

Obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zakończyliśmy w roku szkolnym 2017/2018 grą terenową. 10 drużyn z klas trzecich gimnazjum zmagało się 13 czerwca z 10 etapami gry. Zadania dotyczące historii, ustroju, słynnych Polaków, języka polskiego i kultury polskiej przygotowali uczniowie klas pierwszych liceum. Zwycięzcami została drużyna uczennic klasy 3b w składzie Aleksandra Gierad, Kinga Tomasiewicz, Natalia Jasionowska. Konkurs zorganizowała Elżbieta Chrostowska z pomocą nauczycielek Zofii Filipkowskiej i Grażyny Kołodziej.

Konkurs matematyczno- historyczny

 

Co matematyka ma wspólnego w historią? Zmagania dotyczące wiedzy z tych obu dziedzin były przedmiotem konkursu w 2 semestrze zorganizowanego przez Macieja Bzurę – nauczyciela matematyki. Konsultacji historycznych udzielała Elzbieta Chrostowska. Zadania prezentowane były na szkolnym Facebooku. W 3 etapach konkursu uczestniczył i wykazał się największą wiedzą Konrad Tarasiewicz z klasy 1a liceum.

Kampania społeczna „Katyń. Guzik mnie obchodzi”

 

Nasza szkoła zrealizowała projekt NCK celem którego było kultywowanie powszechnej pamięci o zbrodni katyńskiej. Najpierw ogłosiliśmy w mediach społecznościowych i prasie jakie zadania planujemy. Następnie rozdawaliśmy repliki katyńskich guzików katyńskich w piskich urzędach i szkołach. Byliśmy w starostwie, biurze poselskim, Muzeum Ziemi Piskiej, Gazecie Piskiej, Urzędzie Miejskim, Domu Kultury, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej, na policji i w Straży Pożarnej. 13 kwietnia nasi uczniowie- wolontariusze z klas drugich liceum rozdawali repliki guzików mieszkańcom Pisza .

Porozumienie z UWM

uwmzs1

5 czerwca 2018 roku Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu, mgr Małgorzata Oświęcimko, podpisała z Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr. hab. Romanem Kisielem porozumienie o współpracy i objęciu patronatem klasy o profilu ekonomicznym.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz drugich liceum mogli poczuć się jak studenci. Uczestniczyli w warsztatach Kultura a marketing oraz Merchandising, które zakończyły się otrzymaniem certyfikatów.

Zachęcamy uczniów do wyboru nauki w klasie o profilu ekonomicznym. W ramach zajęć klasy patronackiej będzie realizowany program Akademia Młodego Ekonomisty. Lekcje będą prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM – zarówno na uczelni, jak i w naszej szkole.

podpisanie

Skład Samorządu Szkolnego

Skład Samorządu Szkolnego 
1. Przewodniczący : Izabela Makuła
2. Zastępca przewodniczącego : Julia Bączek
3. Skarbnik : Wiktoria Kutyłowska

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
Poznawanie tradycji regionalnych.
Rozwój zainteresowań.
Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
Założenia na rok szkolny 2017/2018
Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych oraz państwowych
Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
Uświadomienie roli młodego człowieka w rodzinie i społeczności lokalnej.

WRZESIEŃ
- przygotowanie uroczystego Rozpoczęcia Roku Szkolnego
-rozpoczęcie działalności SU i samorządów klasowych.
-zebranie informacyjne i zapoznawcze trójek klasowych
-opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na rok szkolny  2016/2017
-zorganizowanie kiermaszu używanych podręczników
-zorganizowanie Dnia Chłopaka

PAŹDZIERNIK
-przygotowanie szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
-przygotowanie  i przeprowadzenie otrzęsin dla klas pierwszych liceum

LISTOPAD
- przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
- propagowanie wolontariatu - zbiórek Caritas i akcji Szlachetna Paczka
-zbiórka nakrętek na rzecz turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnej siostry ucznia naszej szkoły
-udział w uroczystościach powiatowych z okazji  11 listopada - Święta Niepodległości - przygotowanie pocztu sztandarowego oraz delegacji do złożenia wiązanki
-przeprowadzenie akcji Góra Grosza
-zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej 30 listopada

GRUDZIEŃ
-zorganizowanie wigilii klasowych
-językowe turnieje mikołajkowe 
-przygotowanie szkolnych jasełek
-zorganizowanie akcji Szlachetna Paczka - czyli wyboru konkretnej rodziny przez społeczność szkolną i przygotowanie prezentów dla rodziny
-uczestnictwo wolontariuszy w Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności Caritas
-zbiórka na rzecz Polaków Mieszkających na Kresach

STYCZEŃ
-Podsumowanie akcji Szlachetna Paczka
-studniówka klas maturalnych

LUTY
-kiermasz charytatywny na rzecz Pani Ewy Grabarczyk
-zorganizowanie walentynek - poczta Walentynowa i piosenki z dedykacją
-wyjazdy integracyjno-sportowe do Giżycka na lodowisko

MARZEC
-Współorganizowanie Dnia Kobiet w Muzeum Ziemi Piskiej
-Dzień Kobiet w szkole - piosenki z dedykacją
-zorganizowanie Pierwszego Dnia Wiosny na sportowo i filmowo (Konkurs Piłki Siatkowej, Konkurs Piłki Koszykowej, seanse filmowe)

KWIECIEŃ-
-przygotowanie i przeprowadzenie  wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
-zorganizowanie Dnia Subkultur
-współorganizacja  przy pożegnaniu absolwentów klas maturalnych
- przygotowanie pamiątkowych zdjęć klasowych
-przygotowanie śniadania przed egzaminem gimnazjalnym 

MAJ
- zorganizowanie akcji na Dzień Flagi i współorganizowanie akademii z okazji Konstytucji 3-go maja
-przygotowanie kanapek  przed maturą
-współpraca w organizowaniu Dnia Międzynarodowego

CZERWIEC 
-Zorganizowanie Dnia Dziecka - konkurs na dziecięce ubranie się nauczycieli i uczniów
-Debata podsumowująca pracę Samorządu Uczniowskiego
-zorganizowanie Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego


Opr. Samorząd uczniowski wraz z opiekunem

Szkoła

synergia on


100 lat

konkurs plastyczny


ankieta

logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small