Zadania z informatyki

 

http://www.perspektywy.pl/informator/

_________________________________________________________

 

 

1.Pliki CSS

 

2. Pliki_css_menu

 

_________________________________

 

materiały MS OFFICE

EXCEL 1

WORD 1

____________________

 

Relacyjna baza danych ACCESS

pliki do pobrania:

sprawdzian

filmy

 

klienci

 

_________________________________

 

Appinventor - programowanie

 

MP3-pliki do pobrania

 

 

************************************************************

 

ankieta xls - informatyka nauki społeczne

 

PHP podstawy

 FORMUALRZ - php

 

#######################################
# Operatory przypisania
#######################################

// wykonanie działania z jednoczesnym przypisaniem wyniku

// dla przypomnienia $a = 5; $b = 2;

$c = 8;
echo $c . '<br/>'; // przypisanie 8 do zmiennej $c

$c += $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c + $a // 8 + 5 = 13

$c -= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c - $a // 13 - 5 = 8

$c *= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c * $a // 8 * 5 = 40

$c /= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c / $a // 40 / 5 = 8

$c %= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c % $a // 8 % 5 = 3

$c .= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c . $a // 3 . 5 = 35

echo '<br/>';

 


1. Algorytmy w tekstach

 

zadanie 1.1

Napisz program zliczający i wyszukujący znaki spacji w tekście wprowadzonym z klawiatury. Dla przejrzystości wykonywania programu wprowadź odowiednie napisy.

 

zadanie 1.2

Napisz program sprawdzający czy dany ciąg znaków tworzy palindrom (wyraz który czyta się tak samo od lewej jak i od prawej strony np:kajak, potop, 13231)

 

2. Komunikacja z komputerem

 

zadanie 2.1

Napisz program, który żąda wprowadzenia 10 liczb, a następnie je wczytuje i wyświetla na ekranie obok każdek liczby odpowiednie słowo "dodatnia", "ujemna" lub "zero"

 

zadanie 2.2

Zmodyfikuj program z zadania 2.1, tak aby najpierw wczytywał ile będzie wprowadzonych liczb, a następnie wykonał podaną informację dla tej ilości wprowadzonych liczb

 

zadanie 2.3

Wyświetl na ekranie kolejne znaki o kodach ASCII z zakresu 32-255. Obok podaj wartość kodów

 

3.generator liczb losowych

 

zadanie 3.1

napisz program symulujący rzut:

- monetę

- kostką do gry

 

zadanie 3.2

napisz program sprawdzający jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia szóstki,

 

4 Liczby

 

4. 1 W pliku dane.doc znajduje się w kolejnych wierszach 1000 liczb z przedziału [0;999999].

a) do pliku a.txt wpisz ilość liczb parzystych znajdujących się w pliku dane.txt w następującej postaci: "Liczb parzystych jest [ilość liczb]"

b) do pliku b.txt skopiuj wszystkie liczby z pliku dane.txt, w których cyfra dziesiątek jest równa 7 lub 0

c) do pliku c.txt skopiuj wszystkie liczby, które są kwadratami liczb całkowitych, np. taką liczbą jest liczba 225, ponieważ 152=225

 

LO plik CSS i HTML

Pobierz plik

 

GIMP - stara fotografia

Pobierz plik

 

Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym

Pobierz plik

 

Turbo Pascal

Pobierz plik

 

Excel

Pobierz plik

 

Ćwiczenia inkscape

Pobierz plik

Szkoła

edzien


logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small