Zadania z informatyki

 

http://www.perspektywy.pl/informator/

_________________________________________________________

 

 

1.Pliki CSS

 

2. Pliki_css_menu

 

_________________________________

 

materiały MS OFFICE

EXCEL 1

WORD 1

____________________

 

Relacyjna baza danych ACCESS

pliki do pobrania:

sprawdzian

filmy

 

klienci

pliki ćwiczeniowe

_________________________________

 

Appinventor - programowanie

 

MP3-pliki do pobrania

 

 

************************************************************

 

ankieta xls - informatyka nauki społeczne

 

PHP podstawy

 FORMUALRZ - php

 

#######################################
# Operatory przypisania
#######################################

// wykonanie działania z jednoczesnym przypisaniem wyniku

// dla przypomnienia $a = 5; $b = 2;

$c = 8;
echo $c . '<br/>'; // przypisanie 8 do zmiennej $c

$c += $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c + $a // 8 + 5 = 13

$c -= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c - $a // 13 - 5 = 8

$c *= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c * $a // 8 * 5 = 40

$c /= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c / $a // 40 / 5 = 8

$c %= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c % $a // 8 % 5 = 3

$c .= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c . $a // 3 . 5 = 35

echo '<br/>';

 


1. Algorytmy w tekstach

 

zadanie 1.1

Napisz program zliczający i wyszukujący znaki spacji w tekście wprowadzonym z klawiatury. Dla przejrzystości wykonywania programu wprowadź odowiednie napisy.

 

zadanie 1.2

Napisz program sprawdzający czy dany ciąg znaków tworzy palindrom (wyraz który czyta się tak samo od lewej jak i od prawej strony np:kajak, potop, 13231)

 

2. Komunikacja z komputerem

 

zadanie 2.1

Napisz program, który żąda wprowadzenia 10 liczb, a następnie je wczytuje i wyświetla na ekranie obok każdek liczby odpowiednie słowo "dodatnia", "ujemna" lub "zero"

 

zadanie 2.2

Zmodyfikuj program z zadania 2.1, tak aby najpierw wczytywał ile będzie wprowadzonych liczb, a następnie wykonał podaną informację dla tej ilości wprowadzonych liczb

 

zadanie 2.3

Wyświetl na ekranie kolejne znaki o kodach ASCII z zakresu 32-255. Obok podaj wartość kodów

 

3.generator liczb losowych

 

zadanie 3.1

napisz program symulujący rzut:

- monetę

- kostką do gry

 

zadanie 3.2

napisz program sprawdzający jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia szóstki,

 

4 Liczby

 

4. 1 W pliku dane.doc znajduje się w kolejnych wierszach 1000 liczb z przedziału [0;999999].

a) do pliku a.txt wpisz ilość liczb parzystych znajdujących się w pliku dane.txt w następującej postaci: "Liczb parzystych jest [ilość liczb]"

b) do pliku b.txt skopiuj wszystkie liczby z pliku dane.txt, w których cyfra dziesiątek jest równa 7 lub 0

c) do pliku c.txt skopiuj wszystkie liczby, które są kwadratami liczb całkowitych, np. taką liczbą jest liczba 225, ponieważ 152=225

 

LO plik CSS i HTML

Pobierz plik

 

GIMP - stara fotografia

Pobierz plik

 

GIMP - ćwiczenia

Link

 

Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym

Pobierz plik

 

Turbo Pascal

Pascal liczby Fibonacciego

Pobierz plik

 

Excel

Pobierz plik

 

Ćwiczenia inkscape

Pobierz plik

 

Ćwiczenia word

Pobierz plik

Szkoła

 

synergia on


100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla

 

 

konkurs plastyczny


ankieta

logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small