Rysunek 1

Rysunek 1

Wykonaj rysunek w programie INKSCAPE arkusz A4 orientacja pionowa

 

Na rysunku zastosowano różne rodzaje linii zgodnie z ich przeznaczeniem:

  • obramowanie arkusza - linia ciągła gruba,
  • zewnętrzny zarys tabliczki rysunkowej - linia ciągła gruba,
  • widoczne krawędzie przedmiotu - linia ciągła gruba,
  • linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe - linia ciągła cienka,
  • kreskowanie przekroju - linia ciągła cienka,
  • osie symetrii - linia punktowa cienka,
  • linia ograniczająca przekrój cząstkowy - linia falista cienka.

Szkoła

 

synergia on


100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla

 

 

konkurs plastyczny


ankieta

logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small