Harmonogram spotkań - liceum 2017/18

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PISZU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp.

Data

Tematyka

1.

14 IX 2017

- Rola rodzica w szkole

- Przedstawienie celów pracy szkoły w bieżącym roku – spotkanie w auli z dyrektorem szkoły.

- Przekazanie informacji o zasadach korzystania z dziennika Librus Synergia- spotkanie w auli szkoły.

- Zapoznanie z procedurą usprawiedliwiania nieobecności

- Poinformowanie o:

warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania,

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej rocznej i oceny klasyfikacyjnej zachowania.

- Wybór trójki klasowej.

- Zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego

- Spotkanie w auli z dyrektorem szkoły

2.

 26 X 2017

Cyberprzemoc, jak sobie radzić z pułapkami Internetu.Analiza wyników w nauce.

- Przypomnienie treści programu wychowawczego klasy i szkoły i programu profilaktyki.

3.

 14 XII 2017

- Zachowania depresyjne - jak pomóc dziecku w utrzymaniu równowagi psychicznej

- Przekazanie informacji o bieżących wynikach w nauce.

- Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom.

4.

8 II 2018

- Podsumowanie I semestru. Analiza wyników w nauce

- Anoreksja i bulimia – pułapki odżywiania.

5.

 23 III 2018

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole - jak pomóc dziecku w osiągnięciu sukcesów edukacyjnych

- Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom (klasa III).

- Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych (klasa III).

- Przekazanie informacji o bieżących wynikach w nauce

(klasy I i II).

6.

 24 V 2018

- Uzależnienia - rozpoznanie, skutki, pomoc w walce

Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych.

- Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom.

-

Początek zebrań - godzina 16.00.

Szkoła

Współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

Wydział Biologii i Biotechnologii

logo wbib2

Wydział Nauk Ekonomicznych

<=Relacja z podpisania porozumienia

uwm

Wydział  Matematyki i Informatyki

wmil logo


wmil strefa


kiedymyyjemy180x120

100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla


ankieta


logo small


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small