Harmonogram spotkań - gimnazjum 2017/18

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI  W SAMORZĄDOWYM GIMNAZJUM PUBLICZNYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp.

Data

Tematyka

1.

13 IX 2017

Rola rodzica wszkole

1. Przedstawienie celów pracy szkoły w bieżącym roku – spotkanie w auli z dyrektorem szkoły.

2. Przedstawienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie - spotkanie w auli szkoły z E. Tutas.

3. Przekazanie informacji o zasadach korzystania z e-dziennika.

4. Zapoznanie z procedurą usprawiedliwiania nieobecności.

5. Zapoznanie z procedurą zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

6. Poinformowanie o:

warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania,

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej rocznej i oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Wybór trójki klasowej.

2.

 25 X 2017

Cyberprzemoc, jak sobie radzić z pułapkami Internetu

1. Analiza bieżących wyników w nauce.

2. Przypomnienie treści programu wychowawczego klasy i szkoły, i programu profilaktyki.

 

3.

 13 XII 2017

Zachowania depresyjne - jak pomóc dziecku w utrzymaniu równowagi psychicznej ?

1. Analiza bieżących wyników w nauce.

2. Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom.

4.

 7 II 2018

Anoreksja i bulimia

Podsumowanie I semestru.

   21 III 2018

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole

1. Analiza bieżących wyników w nauce.

6.

 24 V 2018

Uzależnienia - rozpoznanie, skutki, pomoc w walce

1. Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych.

2. Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom.

 

Początek zebrań- godzina 16.00.

Szkoła

 

synergia on


100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla

 

 

konkurs plastyczny


ankieta

logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small