Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Program ukierunkowany jest na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli

Planowany cykl zajęć obejmuje 10 spotkań, trwających 2-3 godziny . Ci rodzice, którzy zdecydują się na uczestniczenie w zajęciach warsztatowych w ramach "Szkoły dla rodziców i wychowawców" będą mieli możliwość:

* Uświadomienie sobie roli "granic" w życiu własnym, a przede wszystkim w życiu dziecka.

* Nauczenie się radzenia z własnymi negatywnymi emocjami i uczuciami innych.

* Nauczenia się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów występujących w relacji uczeń - rodzic.

* Właściwego stosowania pochwały, która nie wprawia w zakłopotanie lecz mobilizuje oraz właściwego stosowania kary, która nie  rani, a przyczynia się do zmiany w zachowaniu dziecka.

 

Warsztaty prowadzi:

Małgorzata Krom – pedagog szkolny

i nauczyciel wspierający:

Ewa Tutas – wychowawca, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, podstaw przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie

 

Termin oraz godzina spotkań grupy dostosowana jest do potrzeb uczestników.

Planowany termin pierwszego spotkania to 1 październik 2015r. o godzinie 17 w auli szkolnej (ustalony zostanie harmonogram warsztatów dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników).

Zainteresowani uczestnictwem w warsztatach rodzice proszeni są o kontakt z wyżej wymienionymi nauczycielami osobiście lub za pośrednictwem e-dziennika do 30 września 2015r.