PHP informacje

FORMUALRZ - php

####################################### # Operatory przypisania ####################################### // wykonanie działania z jednoczesnym przypisaniem wyniku // dla przypomnienia $a = 5; $b = 2; $c = 8; echo $c . '<br/>'; // przypisanie 8 do zmiennej $c $c += $a; echo $c . '<br/>'; // $c = $c + $a // 8 + 5 = 13 $c -= $a; echo $c . '<br/>'; // $c = $c - $a // 13 - 5 = 8 $c *= $a; echo $c . '<br/>'; // $c = $c * $a // 8 * 5 = 40 $c /= $a; echo $c . '<br/>'; // $c = $c / $a // 40 / 5 = 8 $c %= $a; echo $c . '<br/>'; // $c = $c % $a // 8 % 5 = 3 $c .= $a; echo $c . '<br/>'; // $c = $c . $a // 3 . 5 = 35 echo '<br/>';

Szkoła

synergia on


100 lat

konkurs plastyczny


ankieta

logo small


strefalogo

 


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small